אודות

אודות המרכז לאדריכלות

המרכז לאדריכלות מתמחה בליווי תהליכים רגולטוריים בענף הבנייה ובכלל זה הוצאת היתר בנייה לווילות ובתים פרטיים, הוצאת היתרי בנייה לתוספות בנייה, הסדרה של חריגות בנייה בדיעבד ולמעשה ניהול כלל ההתקשרות מול הרשויות המקומיות וועדות התכנון והבנייה בכל הקשור להיתרי בנייה.

 

המרכז לאדריכלות פועל בישראל מזה 10 שנים, במהלכן פיתח המרכז מתודולוגיות עבודה מסודרות מול עשרות רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ, ובהן העיריות הגדולות בישראל. למרכז צוות של מומחים המלווים את הלקוח משלב הייעוץ הראשוני, דרך שלב גיבוש הבקשה, הגשת הבקשה וניהול ההתקשרות מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית וכלה בהגשת ערר על החלטות דחייה מצד הוועדה – כל מה שאתם צריכים בכדי להבטיח שבסופו של דבר יהיה בידיכם היתר הבנייה הנדרש לכם.

רישוי עסקים {HEBROW}
היתר בנייה למחסן

גיבוש בקשות להיתר בנייה

במסגרת הגשת בקשות להיתר בנייה מסייע לכם המרכז לאדריכלות באיסוף וגיבוש של כל המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה, מילוי טופס הבקשה, הגשת הבקשה בפועל וניהול ההתקשרות מול הוועדה ברשות המקומית. למרכז לאדריכלות ניסיון רב בהליך פרוצדורלי זה ופרט ליכולתו של המרכז לבצע את המטלה עבורכם בצורה מסודרת ועם בקרה מקצועית, יכול המרכז להגביר מאוד את הסיכויים לאישור הבקשה, על סמך היכרותו עם לשון החוק והתקנות הייחודיות לכל רשות מקומית.

הסדרת היתרי בנייה

המרכז לאדריכלות מלווה לקוחות רבים גם בתהליכי של הסדרת חריגות בנייה בדיעבד. תהליכים אלה נפוצים מאוד בישראל ומאפשרים במקרים רבים, הסדרה של תוספות בנייה ושינויים מבניים שנעשו ללא היתר, וזאת באמצעות הוצאת היתרי בנייה בדיעבד. צוות המומחים של המרכז לאדריכלות מכיר היטב את הפרוצדורות הנדרשות לצורך השגת היתרי בנייה בדיעבד ועל אף שבתחום זה אין שום יכולת להתחייב לכלום, יכול המרכז לאדריכלות להתחייב לכם למקסום הסיכויים לקבלת ההיתרים הנדרשים בכפוף להיקף החריגות ולמדיניות הרשות המקומית.

בכל הקשור להיתרי בנייה ובכל הקשור לרגולציה של תוספות בנייה ובנייה חדשה, בין מראש ובין בדיעבד, פנייה למרכז לאדריכלות תעניק לכם את הסיכוי הטוב ביותר לקבל את מבוקשכם בזמן הקצר ביותר וללא כל מאמץ מצדכם.

עיצוב חוץ
שלבים בהוצאת היתר בניה