כיבוי אש רישוי עסקים

עדיף לבנות נכון! מאשר לבנות פעמיים!

כיבוי אש רישוי עסקיםשריפות הן דבר קטלני שעלולות לעלות בנזק לרכוש ועד חיי אדם. משום כך בתי עסק מחויבים להחזיק באישור רשמי ותקף מטעם רשות הכבאות הארצית בישראל, על מנת להפעיל ולנהל עסק בצורה חוקית וכמובן אחראית. כיבוי אש רישוי עסקים הינו אחד מהשלבים ההכרחיים הכרוכים בהוצאת רישיון עסק, ועל נושא זה נרחיב במאמר הנוכחי.

אילו בתי עסק צריכים להשיג אישור כיבוי אש?

על פי חוק רישוי עסקים, כל עסק חדש שנפתח מחויב להשיג בין השאר גם אישור כבאות להפעלת העסק. אישור של כבאות והצלה לישראל הוא אחד מהגורמים הממשלתיים המאשרים את קבלת רישיון העסק, ולכן לא ניתן לדלג או להתעלם משלב חיוני זה לצורך קבלת רישיון רשמי להקמה של עסק חדש. חובה זו חלה גם על עסקים קיימים הנדרשים להשיג חידוש לרישיון העסק שלהם, ולכן עליהם לעמוד בתנאים המחייבים את תהליך קבלת האישור עליו נפרט בהרחבה בהמשך.

כיבוי אש רישוי עסקים – מה המטרה בכך?

כאמור, שריפות שפורצות עלולות ליצור הרס רב, ובין השאר גם נזק משמעותי בגוף ובנפש של האדם. כדי להבטיח את בריאותם ושלומם של לקוחות בית העסק ו/או העובדים במקום, בעלי עסקים מחויבים לעמוד בתקנות כיבוי אש הנכללות בתהליך רישוי עסקים. הודות לקבלת אישור כבאות מהגורם המוסמך לכך, בעלי עסקים יכולים לצמצם ככל הניתן את הסכנה בהתלקחות ופריצת שריפה בבית העסק, וכן להיות בעלי אמצעים בטיחותיים שיאפשרו שליטה מרבית בשריפה שעלולה להתחולל בתוך העסק.

משום כך חלק מתהליכי קבלת אישור כבאות כולל בדיקה של המבנה, התקנה של אמצעי כיבוי אש ועוד פרמטרים חשובים נוספים. יש לזכור כי כל בית עסק נדרש לעמוד בתקנות כיבוי אש רישוי עסקים בהתאם לתנאים משתנים כמו גודל ושטח המבנה, מספר העובדים במקום, מספר הלקוחות/מבקרים שהמבנה יכול להכיל, שעות פעילות של העסק וכן תחום עיסוקו של העסק.

תהליך קבלת אישור כיבוי אש רישוי עסקים

עסקים חדשים בהקמה, או כאלו הנדרשים לחדש את הרישיון של העסק, מחויבים לעבור תהליך מוסדר לצורך קבלת אישור כבאות והצלה שיאפשר להם לקבל את הרישיון המיוחל. תהליך זה כולל כמה שלבים:

  • הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק – תהליך קבלת אישור כבאות לעסק הינו חלק בלתי נפרד מתהליך הוצאת רישיון עסק, ולכן יש לכלול בהגשת הבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לשם כך עבור שירותי כבאות וההצלה.
  • בדיקת מפקח בטיחות אש – הגורם המטפל בהליך הבקשה לקבלת רישיון עסק הינה רשות הרישוי, שהוא הגוף הרשמי הממונה ברשות המקומית בה בית העסק עתיד להיפתח (או עסק שכבר קיים באותה רשות, במידה ומדובר על חידוש רישיון עסק). לכן שלב נוסף בהליך כולל הגעה של מפקח בטיחות אש בבית העסק הרלוונטי, כדי לוודא כי קיימים בו כל אמצעי וסידורי הבטיחות ההכרחיים והמחייבים לקבלת הרישיון. לרוב מפקח הבטיחות יהיה מפקח מוסמך מטעם תחנת הכיבוי הקיימת באותה רשות מקומית בה העסק נפתח/קיים.
  • בדיקה נוספת לצורך ביקורת חוזרת – במקרים מסוימים בית העסק יידרש לעמוד בביקורת בטיחות אש חוזרת, ולכן מפקח הבטיחות יבצע בדיקה נוספת לצורך מתן אישור הכבאות. הצורך בביקורת חוזרת תלוי בסוג העסק והמבנה שלו, זאת על פי תקנות כיבוי אש הקיימות בחוק.
  • קבלת אישור כיבוי אש רישוי עסקים – בשלב האחרון ולאחר עמידה בכל התנאים המחייבים, בית העסק יקבל את אישור הכבאות הנדרש וישלים את ההליך הדרוש לקבלת רישיון עסק. במקרים בהם בית העסק אינו עומד באחד או יותר מהשלבים הרלוונטיים, רשות הכבאות וההצלה תסרב למתן אישור כיבוי האש בצירוף נימוקים לכך.

מאפיינים מחייבים בתוכנית כיבוי אש

בכדי לעמוד בתקנות כיבוי אש רישוי עסקים לצורך קבלת רישיון עסק, על כל בית עסק להציג תוכנית של העסק הכוללת את אמצעי בטיחות האש הנדרשים. סוג התוכנית ייקבע על פי סיווגו של בית העסק בתחם פעילותו, כך שעסקים שקיים בהם סיכון רב יותר להתלקחות שריפות (כמו מסעדות המשתמשות באש גלויה לבישול אוכל לדוגמה), מחויבים לעמוד בתנאים גבוהים יותר לעומת בתי עסק שהסיכון בהם נמוך יותר (כמו חנויות בגדים לדוגמה).

תכנית העסק לקבל אישור כבאות תכלול בין השאר את הפירוט של הציוד ואמצעי בטיחות האש המותקנים במקום כמו לוחות חשמל, ציוד כיבוי אש, מערכות מים לכיבוי שריפות, מערכות מיזוג אוויר ומנדפים, מערכת גז פחמני מעובה וכן מערכות מורכבות אחרות שמטרתן גילוי ו/או מניעה של התלקחות שריפות בבית העסק.

בנוסף לכך, על תכנית העסק לכלול את הפירוט של המבנה בו העסק נמצא, וכן לציין את הפתחים והיציאות הקיימות במבנה שישמשו כפתחי מילוט בשעת שריפה. כפי שצוין, לכל בית עסק קיימים תנאים משתנים בנוגע לאמצעי בטיחות האש הנדרשים ממנו, דבר שנבדק ומפוקח על ידי מפקחי בטיחות האש במהלך הבדיקה המתבצעת במקום. לכן חשוב שכל עסק יבצע את דרישות כיבוי אש רישוי עסקים בטרם הגעתו של מפקח הבטיחות למקום.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
073-3748080

צרו קשר ונחזור תוך פחות מ-24 שעות

Picture of המרכז לאדריכלות
המרכז לאדריכלות

המרכז לאדריכלות מתמחה בליווי תהליכים רגולטוריים בענף הבנייה ובכלל זה הוצאת היתר בנייה לווילות ובתים פרטיים, הוצאת היתרי בנייה לתוספות בנייה, הסדרה של חריגות בנייה בדיעבד ולמעשה ניהול כלל ההתקשרות מול הרשויות המקומיות וועדות התכנון והבנייה בכל הקשור להיתרי בנייה.

המרכז לאדריכלות פועל בישראל מזה 10 שנים, במהלכן פיתח המרכז מתודולוגיות עבודה מסודרות מול עשרות רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ, ובהן העיריות הגדולות בישראל. למרכז צוות של מומחים המלווים את הלקוח משלב הייעוץ הראשוני, דרך שלב גיבוש הבקשה, הגשת הבקשה וניהול ההתקשרות מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית וכלה בהגשת ערר על החלטות דחייה מצד הוועדה – כל מה שאתם צריכים בכדי להבטיח שבסופו של דבר יהיה בידיכם היתר הבנייה הנדרש לכם.

מאמרים שאולי יכולים אולי לעניין אותך
סטטוס רישוי עסקים
סטטוס רישוי עסקים

סטטוס רישוי עסקים בכל פעם שאתם עוברים ליד עסק עליכם להבין שעל מנת להקים אותו היה על בעל העסק לעבור הליכים בירוקרטיים ארוכים מאוד. בשנת

עסקים טעוני רישוי
עסקים טעוני רישוי

עסקים טעוני רישוי אם אתם עומדים מול פתיחת עסק חדש כדאי שתדעו כמה דברים בנוגע לרישיון עסק. על פי חוק רישוי עסקים, ישנם מספר רב

תקנות רישוי עסקים
תקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים בכדי שיוכל עסק לעבוד באופן חוקי עליו להחזיק ברישיון מתאים. קיימים סוגים שונים של עסקים אשר מכונים טעוני רישוי, עסקים אלו חייבים

חוק רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים כל עסק באשר הוא חייב להחזיק ברישיון מתאים, זאת על מנת שיהיה מוכר על ידי הרשויות ויקבל את ההטבות המגיעות לו, כמו

רישוי עסקים
רישוי עסקים

רישוי עסקים עסקים רבים בישראל נמצאים תחת ליקויים שונים אשר החוק אינו מתיר להם לפתוח את העסק שלהם, עם זאת רבים בוחרים להפעיל את העסק

חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968
חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968

חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 בשנת 1968 נכנס חוק רישוי עסקים על מנת לאפשר למשרד הרישוי שליטה מלאה בכל מה שקורה בתוך לב ליבם של העסקים.

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!