משרד הפנים רישוי עסקים

עדיף לבנות נכון! מאשר לבנות פעמיים!

משרד הפנים רישוי עסקיםבתי עסק בישראל נדרשים להחזיק ברישיון עסק לצורך הפעלה חוקית של המקום. רישיון זה מוענק לבתי עסק על ידי המשרד לרישוי עסקים, עליו ממונה משרד הפנים בישראל. בכדי לעמוד בתקנות המחייבות כל בית עסק בארץ, משרד הפנים רישוי עסקים נועד בכדי לפקח ולנהל את כלל התהליכים הדרושים לניהול עסק בצורה רשמית ותקינה.

חוק רישוי עסקים נחקק כבר בשנת 1968, ומאז ועד היום מעמיד את התנאים המחייבים כל בית עסק לפעול בצורה חוקית כנדרש ממנו, וכך להבטיח את הגנת הציבור שהינה חובה החלה על מדינת ישראל. תהליך הוצאת רישיון עוסק כולל מספר שלבים ותהליכים, עליהם נרחיב בהמשך מאמר זה. 

מהי המטרה של חוק רישוי עסקים?

מדינת ישראל מעודדת הקמה ופיתוח של בתי עסק שונים ברחבי הארץ, זאת לפתח ולמקסם את הרווחה הכלכלית במדינה ולהניע את המשק הישראלי. כדי להבטיח כי כל בעלי העסקים המקימים עסק פועלים בהתאם לחובות המוטלות עליהם, נוסד חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968.

חוק רישוי עסקים נועד כדי לשרת כמה מטרות מרכזיות ביניהן מניעת סכנות סביבתיות ובריאותיות לציבור הרחב, הבטחה של איכות השירות והסביבה בה העסק נמצא, הבטחה של תנאי תברואה נאותים במקום העסק, מניעה של סכנות מגורמים סביבתיים בהם העסק עושה שימוש כמו מקורות מים, מוצרי מזון, תרופות, חומרי הדברה ועוד גורמים נוספים וכן בטיחות המבנה הפיזי בו העסק נמצא, הן לרווחת ובריאות הלקוחות והן עבור העובדים המאיישים את בית העסק.

האם כל עסק מחויב להוציא רישיון עסק?

ניתן לומר כי המטרה המרכזית של רישיון עסק המוענק לבית עסק נוגעת לתקנות המחייבות אותו, כך שעסק המחזיק ברישיון כזה הוא למעשה כזה שעמד בכל התנאים המחייבים אותו בנוגע לסידורי הבטיחות והאמצעים הדרושים להפעלה איכותית של העסק, הן עבור עובדיו והן עבור הציבור הרחב.

 יחד עם זאת לא כל בית עסק בארץ מחויב להוציא רישיון עסק כדי להפעילו, אלא רק עסקים המוגדרים בחוק כעסקים טעוני רישוי. לצורך הסדרת עניין זה, משרד הפנים רישוי עסקים קבע 10 קבוצות עסקים שהן טעוני רישוי:

 • בתי עסק בתחום הבריאות, רוקחות וקוסמטיקה
 • בתי עסק בתחום האנרגיה והדלק
 • בתי עסק בתחום בעלי החיים והחקלאות
 • בתי עסק בתחום המזון
 • בתי עסק בתחום המים והפסולת
 • בתי עסק בתחום המסחר
 • בתי עסק בתחום הפנאי, נופש וספורט
 • בתי עסק בתחום הרכב והתעבורה
 • בתי עסק בתחום השמירה והאבטחה
 • בתי עסק בתחום התעשייה, כימיה, מלאכה ומחצבים

החזקה של רישוי עסק פוטר משרדי עורכי דין, ראי חשבון וכן משרדים נוספים העוסקים בתחום המקצועות החופשיים. ניתן למצוא גם בתי עסק בתחום החינוך, רפואה, מסחר וספורט שאינם מחויבים בהוצאת רישיון עסק כדי להפעיל את המקום – לכן יש לעיין בצו רישוי עסקים, או לחילופין להתייעץ עם חברה המתמחה בהוצאת רישיון עסק.

אילו גורמים מאשרים את מתן הרישיון לעסק?

עסק המגיש בקשה להוצאת רישיון עסק נדרש לקבל את כל האישורים לכך מטעם הגורמים הרלוונטיים. הגשה של בקשה להוצאת רישיון עסק מועברת אל היחידה לרישוי עסקים הקיימת בכל רשות מקומית, ולכן על בעל העסק להגיש את הבקשה לרשות המקומית בה העסק עתיד להיפתח. קיימים גורמים שונים מטעם הרשות המקומית המשפיעים על החלטת מתן הרישיון לעסק, ביניהם ניתן למצוא את האגף לאיכות הסביבה, הוועדה לתכנון ובנייה, יחידת ההנדסה הקיימת ברשות המקומית, אגף הפיקוח העירוני, אגף התברואה, אגף המים והניקיון וכן גורמים נוספים בהתאם לדרישות הנחוצות לכל בית עסק לצורך הפעלתו.

נוסף לגורמים אלו, ישנם בתי עסק הזקוקים לקבלת אישורים נוספים הניתנים מטעם רשויות ממשלתיות. גורמים אלו עשויים לכלול בין השאר את משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה משרד החקלאות, משטרת ישראל, יחידת הכבאות וההצלה, משרד הכלכלה והתעשייה וכן משרדים ממשלתיים נוספים זאת על פי התנאים המחייבים כל בית עסק.

אילו שלבים כולל תהליך הוצאת רישוי עסקים?

 • הכנת מסמכים וקבלת מידע מוקדם בנוגע לעסק – בשלב זה בעלי העסק יכולים לבצע בירור מקדים בטרם החלטה על הפעלת העסק.
 • הגשת הבקשה ליחידה לרישוי עסקים – בעלי העסק מגישים את טפסי הבקשה לקבלת רישיון העסק, כשהם מגובים במסמכים ואישורים נדרשים וכן תוכנית עסק חתומה ע"י איש מקצוע מוסמך לכך.
 • בחינת הבקשה על ידי גורמים מאשרים – מסמכי הבקשה מועברים לעיון ובחינה ע"י כלל הגורמים הדרושים למתן האישור, בין אם מדובר על גורמים ברשות המקומית ובין גורמים ממשלתיים.
 • מתן תשובה לבעל העסק – לאחר קבלת חוות דעת מכל הגורמים המעורבים בתהליך האישור, היחידה לרישוי עסקים מעבירה תשובה חיובית או שלילית בנוגע למתן האישור.
 • הנפקת רישיון עסק – לאחר קבלת אישור קבוע או זמני, מונפק רישיון העסק לאחר הצהרת בעל העסק על אי ביצוע שינויים בעסק שלו וכן תשלום אגרה.

לסיכום, התהליך של משרד הפנים רישוי עסקים כולל מספר שלבים שונים בטרם מתן רישיון עסק לבעל עסק חדש, או עסק הזקוק לחידוש רישיון. בכדי לייעל את ההליך המורכב הזה, מומלץ לפנות אל חברת רישוי עסקים המתמחה בכל שלבי ההליך.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
073-3748080

צרו קשר ונחזור תוך פחות מ-24 שעות

Picture of המרכז לאדריכלות
המרכז לאדריכלות

המרכז לאדריכלות מתמחה בליווי תהליכים רגולטוריים בענף הבנייה ובכלל זה הוצאת היתר בנייה לווילות ובתים פרטיים, הוצאת היתרי בנייה לתוספות בנייה, הסדרה של חריגות בנייה בדיעבד ולמעשה ניהול כלל ההתקשרות מול הרשויות המקומיות וועדות התכנון והבנייה בכל הקשור להיתרי בנייה.

המרכז לאדריכלות פועל בישראל מזה 10 שנים, במהלכן פיתח המרכז מתודולוגיות עבודה מסודרות מול עשרות רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ, ובהן העיריות הגדולות בישראל. למרכז צוות של מומחים המלווים את הלקוח משלב הייעוץ הראשוני, דרך שלב גיבוש הבקשה, הגשת הבקשה וניהול ההתקשרות מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית וכלה בהגשת ערר על החלטות דחייה מצד הוועדה – כל מה שאתם צריכים בכדי להבטיח שבסופו של דבר יהיה בידיכם היתר הבנייה הנדרש לכם.

מאמרים שאולי יכולים אולי לעניין אותך
סטטוס רישוי עסקים
סטטוס רישוי עסקים

סטטוס רישוי עסקים בכל פעם שאתם עוברים ליד עסק עליכם להבין שעל מנת להקים אותו היה על בעל העסק לעבור הליכים בירוקרטיים ארוכים מאוד. בשנת

עסקים טעוני רישוי
עסקים טעוני רישוי

עסקים טעוני רישוי אם אתם עומדים מול פתיחת עסק חדש כדאי שתדעו כמה דברים בנוגע לרישיון עסק. על פי חוק רישוי עסקים, ישנם מספר רב

תקנות רישוי עסקים
תקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים בכדי שיוכל עסק לעבוד באופן חוקי עליו להחזיק ברישיון מתאים. קיימים סוגים שונים של עסקים אשר מכונים טעוני רישוי, עסקים אלו חייבים

חוק רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים כל עסק באשר הוא חייב להחזיק ברישיון מתאים, זאת על מנת שיהיה מוכר על ידי הרשויות ויקבל את ההטבות המגיעות לו, כמו

רישוי עסקים
רישוי עסקים

רישוי עסקים עסקים רבים בישראל נמצאים תחת ליקויים שונים אשר החוק אינו מתיר להם לפתוח את העסק שלהם, עם זאת רבים בוחרים להפעיל את העסק

חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968
חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968

חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 בשנת 1968 נכנס חוק רישוי עסקים על מנת לאפשר למשרד הרישוי שליטה מלאה בכל מה שקורה בתוך לב ליבם של העסקים.

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!