תוקף היתר בניה

היתר בניה מעניק לכם את הזכות לבצע את השינויים והמהלכים המבניים שאתם רוצים לבצע בנכס או בקרקע שלכם, אבל הזכות הזו מוגבלת בזמן. תוקף היתר בניה הוא נושא שסביבו התעוררו מחלוקות רבות מאוד בין הרשויות ובין יזמי נדל"ן בעיקר, וזאת לאור אילוצים שונים שבהם היו צריכים לעמוד אותם יזמים ואשר לא אפשרו להם לסיים את הפרויקט בתוך פרק הזמן הנדרש. אז מהו התוקף של היתר בניה? האם ניתן להאריך אותו? כמה הארכות ניתן לבצע? כמה זמן לוקח להוציא היתר בניה? על כך בשורות הבאות.

מהו התוקף של היתר בניה והאם ניתן להאריך אותו?

היתר בניה הוא למעשה רישיון הניתן לכם על מנת לבצע פעולות בנייה חדשה או שינויים בבנייה קיימת. כמו כל רישיון, גם לרישיון הזה יש תוקף ולא ניתן למשוך אותו עד אין קץ. ככלל, תוקף היתר בניה עומד כיום על 3 שנים מיום מתן ההיתר. המשמעות היא שבתוך 3 שנים עליכם להשלים את פרויקט הבניה שעבורו ניתן ההיתר. במידה ותמו 3 השנים וטרם הסתיימו פעולות הבנייה, ניתן להגיש בקשה להאריך את תוקף ההיתר ב-3 שנים נוספות. במידה וגם לאחר 3 שנים אלה לא הסתיימו פעולות הבניה, ניתן להאריך את תוקף ההיתר ב-3 שנים נוספות, ובסך הכל הארכה כוללת של 6 שנים לכל היותר.

אישור לפרגולה

מדוע ניתן להיתר תוקף ומדוע לא עומדים בו?

המדובר למעשה בשתי שאלות שמתייחסות לנקודת המבט של שני הגורמים המרכזיים שמשחקים במגרש היתרי הבניה. מצד אחד, הוועדה המקומית לרשות ובנייה שמעוניינת למקסם את השליטה שלה בכל נושא התכנון ולמנוע מצב של ברדק תכנוני. בכדי להבטיח זאת, שולטת הוועדה בכל הנושא של אישור או דחיית בקשות להיתר בניה. כמו כן, בכדי להימנע ממצבים בהם אדם מקבל היתר בניה אך מיישם אותו כעבור שנים ארוכות שבמהלכן ייתכן ופני הסביבה השתנו והנסיבות השתנו, מגבילה הוועדה את תוקף ההיתר ל-3 שנים לכל היותר. במידה ומוגשת בקשה להארכת ההיתר, בוחנת הוועדה את שינוי הנסיבות וברובם המכריע של המקרים, לא חל שינוי כזה שמונע את הארכת ההיתר.

מן הצד השני עומדים היזמים שאינם עומדים תמיד בתוקף שניתן להם. אותם יזמים כפופים לאילוצים רבים במסגרת פרויקטי הבנייה אותם הם מנהלים ובהחלט יכולים להיווצר מצבים בהם חלים עיכובים שמונעים מהיזמים להשלים את משימת הבנייה בתוך פרק זמן של 3 שנים. אלו הם אילוצים לגיטימיים ואפילו מתבקשים, ועל כן קיימת מלכתחילה היכולת להאריך תוקף היתר בניה. יחד עם זאת, לא ניתן להאריך את התוקף לנצח ולכן מגבילה הוועדה את יכולת ההארכה בסך כולל של 6 שנים, בשתי פעימות של 3 שנים כל אחת.

כיצד מאריכים תוקף היתר בניה?

הארכת תוקף היתר בניה מבוצעת באמצעות פניה לוועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית שבתחומה נמצא השטח שעבורו ניתן ההיתר, או במילים אחרות, ברשות המקומית שנתנה את ההיתר הראשוני מלכתחילה. פניה זו מבוצעת באמצעות טופס ספציפי המיועד לבקשת הארכה של היתר בניה. הבקשה צריכה להיות מוגשת בהתאם להוראות הוועדה ובכלל זה פרטים על התקדמות הפרויקט, הסיבות לעיכוב, הצפי לסיום וכן הלאה. הוועדה בוחנת את הדברים ובהתאם לכך מאשרת או דוחה את הבקשה. כאמור, רובן המכריע של הבקשות מתקבלות ובדרך כלל לא קיימת בעיה כלשהי בהארכת תוקף היתר בניה.

יחד עם זאת, על מנת להבטיח שאתם מנהלים נכון את כל הנושא של הגשת בקשה להארכת תוקף ההיתר, כדאי ורצוי להגיש את הבקשה בסיוע של גורם מקצועי המתמחה בתחום של הוצאת היתרי בניה. אנשי מקצוע המכירים את התחום יודעים כיצד להכווין אתכם ברמה האדמיניסטרטיבית של הגשת הבקשה וגם ברמה המהותית של גיבוש תוכן הבקשה, מהות שיכולה להשפיע מאוד על החלטת הוועדה.

אדריכלים של היתר בניה ועובדי בניין

ביטול היתר בניה

הדברים שתיארנו לעיל נכונים למצבים שעומדים בקריטריונים להגשת בקשה לחידוש היתר בניה. יחד עם זאת, ישנם גם מקרים בהם בטל היתר הבניה לחלוטין ולא ניתן לחדש אותו, אלא להגיש בקשה חדשה להיתר בניה. באופן ספציפי, ישנם שני מצבים בהם היתר הבניה מתבטל מעצמו ואלו הם:

  • היתר הבניה מתבטל אם העבודה בשטח לא החלה במשך שנה מיום קבלת ההיתר
  • היתר הבניה מתבטל אם בוצעה הפסקת עבודה בשטח לפרק זמן של שנה אחת או יותר

בשני המקרים הללו, כבר לא ניתן להגיש בקשה לחידוש תוקף היתר בניה ויש לעבור את התהליך של הגשת בקשה להיתר, מחדש. את כל הפרטים אודות התנאים והקריטריונים להארכה וחידוש של תוקף היתר בניה, אפשר למצוא בתקנות התכנון והבנייה ואת התקנות הללו כדאי לבדוק במעמד הגשת הבקשה הראשונית להיתר בניה, כך שתוכלו להימנע מלחרוג מפרקי הזמן המוגדרים בתקנות באופן שיוביל לביטול היתר הבניה, וימנע מכם לחדש את תוקפו. גם בהיבט זה תוכלו להפיק ערך רב מעבודה עם איש מקצוע המתמחה בתחום של הוצאת היתר בניה ומן הסתם גם בהארכת תוקפו.

כך תבחרו ארכיטקט בחריש!

  מתחילים פרויקט בנייה? אתם ודאי צריכים ארכיטקט! כאן נסביר מהו תפקידו של הארכיטקט וכיצד תוכלו לבחור בתבונה ארכיטקט בחריש. תפקידו של הארכיטקט כדי שנוכל

כך תבחרו ארכיטקט בעומר!

  מתחילים פרויקט בנייה? אתם ודאי צריכים ארכיטקט! כאן נסביר מהו תפקידו של הארכיטקט וכיצד תוכלו לבחור בתבונה ארכיטקט בעומר. תפקידו של הארכיטקט כדי שנוכל

כך תבחרו ארכיטקט בתל-אביב!

  מתחילים פרויקט בנייה? אתם ודאי צריכים ארכיטקט! כאן נסביר מהו תפקידו של הארכיטקט וכיצד תוכלו לבחור בתבונה ארכיטקט בתל-אביב. תפקידו של הארכיטקט כדי שנוכל

כך תבחרו ארכיטקט ביפו!

  מתחילים פרויקט בנייה? אתם ודאי צריכים ארכיטקט! כאן נסביר מהו תפקידו של הארכיטקט וכיצד תוכלו לבחור בתבונה ארכיטקט ביפו. תפקידו של הארכיטקט כדי שנוכל

כך תבחרו ארכיטקט בקריות!

  מתחילים פרויקט בנייה? אתם ודאי צריכים ארכיטקט! כאן נסביר מהו תפקידו של הארכיטקט וכיצד תוכלו לבחור בתבונה ארכיטקט בקריות. תפקידו של הארכיטקט כדי שנוכל

כך תבחרו ארכיטקט בשוהם!

  מתחילים פרויקט בנייה? אתם ודאי צריכים ארכיטקט! כאן נסביר מהו תפקידו של הארכיטקט וכיצד תוכלו לבחור בתבונה ארכיטקט בשוהם. תפקידו של הארכיטקט כדי שנוכל

התקשרו עכשיו